ШУМ И ВИБРАЦИИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации въздействие върху човешкия организъм

Шум и вибрации въздействие върху човешкия организъм

Въздействие на шумът върху човешкия организъм

Шум и вибрации въздействие
Шум и вибрации въздействие

За качествено измерване на шум и вибрации, може да се обърнете към колегите от измервания.com

Продължителното действие на шум и недостатъчната почивка предизвикват изменения в слуховия анализатор и сърдечносъдовата дейност и необратимо понижаване на слуховата чувствителност. Шумът въздейства на общото психическо състояние на човека – спадане на самочувствието, стеснителност, понижаване на работоспособността и производителността на труда.

Водещо място в шумовите увреждания имат промените в централната и вегетативна нервна система. Предизвиква се раздразнителност, главоболие, безсъние, удължено време за зрителна реакция, оплаквания от болка в сърдечната област. Продължителното въздействие на шума довеждат до промени в сърдечно-съдовата система. Нарушава се пулсът. Увеличава се кръвната захар и холестеринът. Отслабва вниманието, увеличава се производствения травматизъм. Работоспособността намалява с около 60 %.

Шумовите явления имат кумулативен ефект. Натрупвайки се в организма, те все повече въздействат на нервната система.

Звуковете с висока честота оказват по-вредно въздействие от звуковете с ниска честота. От тук следва, че опасността от шум се увеличава при изместване на най-големите нива на гръмкост към страната на високите честоти.

Шум проявяващ се във вид на дискретни импулси, се оказва по-вреден от постоянния шум, а неочаквано възникващият шум води до по-големи психо-физиологически нарушения, отколкото постоянния шум в дадено помещение. Важно средство в борбата с вредното въздействие на широколентов шум са хигиенните норми, съобразени с отделните видове дейности.

Ултразвуковите трептения (над 20 KHz) се разпространяват в твърда и еластична среда и могат да достигнат интензитет до 120 dB. При малък интензитет те въздействат върху човека предимно с топлинния си ефект. При по-голям интензитет се получава загуба на способността за съсредоточаване, нарушаване на равновесието, умора, главоболие, разстройство на съня и други.

Въздействие на вибрациите върху човешкия организъм

Под действие на вибрациите в организма настъпват структурни и функционални изменения в системата на кръвообращението, централната и вегетативна нервна система, костно-ставната система, мускулите и мозъка. Особено тежко смущение е така наречената вибрационна болест, която може да се разглежда като невроза. При нея настъпват характерни изменения на кръвоносните съдове на крайниците, чувства се хлад и умора, цветът на кожата става блед, понижава се температурата на крайниците и се получава болезнено чувство, което започва от пръстите и постепенно се пренася към тялото. Едновременно с това се наблюдава нарушение на нервните центрове.

Човек по-леко понася въздействията на сили перпендикулярно на осите на тялото (костите) отколкото по оста на тялото. Появата на вибрации с резонансна честота за някои органи (3-10 Нz) може да доведе до по-тежки смущения (за стомаха, за гръдните клетки).Борбата с вредните въздействия на механичните колебания най-често се свежда до съблюдаване на съществуващите норми.

Може да видите и останалите ни публикации свързани с шум и вибрации в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!