СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ПРЕВНЕЦИЯТА

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място и превенция ЗБУТ, която всеки трябва да прочете!

Прочетете повече

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА В ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място при работа в ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА, която всеки трябва

Прочетете повече

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Химични вещества и най-често срещаните опасности на работното място при работа с тях!

Прочетете повече

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА ПРИ ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ /LOCKOUT-TAGOUT/

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място и LOCKOUT-TAGOUT, която всеки трябва да прочете!

Прочетете повече

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

Работа с мотокар и най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

Прочетете повече

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

Работа с електрически удължител и най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

Прочетете повече