ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОЛЕЗНО – ЧАСТ 2 ОТ ZBUTINFO.COM

Трудоустрояване полезно – материали от платена платформа

Прочетете повече

Изготвяне на списък на места за трудоустрояване, за заемане от лица с намалена работоспособност

Списък на места за трудоустрояване. Крайните срокове за определяне на местата за заемане от лица с намалена работоспособност наближават!

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ И МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Прочетете повече