ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Полезна информация за лични предпазни средства ЛПС – нормативни изисквания, задължения на работодателя и работещите.

Прочетете повече

БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Полезна информация за безплатно работно и униформено облекло – условия и ред за осигуряване на работниците и служителите.

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА

В тази публикация ще дадем полезна информация за падане от височина

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЛПС

В тази публикация ще дадем полезна информация за ЛПС лични предпазни средства

Прочетете повече