Коронавирус COVID 19 почистване на обекти

Коронавирус COVID 19 почистване на обекти препоръки от Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020 година.

Прочетете повече