ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СТМ

ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – СТМ

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ОБЗР

Прочетете повече

Страни в трудовия процес за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ /КУТ, ГУТ и ОБЗР/ във фирма

В тази публикация ще разгледаме основните страни в трудовия процес за изграждане и функциониране на фирмена политика по безопасност и здраве

Прочетете повече

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

Работа с мотокар и най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

Прочетете повече

Скоро стартираме

Здравейте, очаквайте ни съвсем скоро, още в началото на 2017 година, когато започваме да публикуваме полезна информация, образци, документи и

Прочетете повече