ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА

В тази статия ще Ви дадем полезна информация за това как се осигуряват ЗБУТ в Белгия.

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните задължения на преките ръководители по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните права и задължения на работещите по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна статия за задълженията на длъжностни лица ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна информация за основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ във фирма.

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ ЗАЩИТА – СРЕДСТВА И МЕТОДИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации защита – средства и методи

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации въздействие върху човешкия организъм

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за основните характеристики на шум и вибрации

Прочетете повече

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ

Полезна статия в която ще напишем за въздействието на електромагнитно поле върху живия организъм и методите за защита.

Прочетете повече

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В тази публикация ще Ви дадем инструкции за попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Прочетете повече