ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА

В тази статия ще Ви дадем полезна информация за това как се осигуряват ЗБУТ в Белгия.

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните задължения на преките ръководители по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните права и задължения на работещите по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна статия за задълженията на длъжностни лица ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна информация за основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ във фирма.

Прочетете повече

ЗБУТ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ИСТОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Полезна статия за основните принципи на здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ, история и законодателство!

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ ЗАЩИТА – СРЕДСТВА И МЕТОДИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации защита – средства и методи

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

В тази публикация ще дадем полезна информация за шум и вибрации въздействие върху човешкия организъм

Прочетете повече

ШУМ И ВИБРАЦИИ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за основните характеристики на шум и вибрации

Прочетете повече

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИВИЯ ОРГАНИЗЪМ

Полезна статия в която ще напишем за въздействието на електромагнитно поле върху живия организъм и методите за защита.

Прочетете повече