СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА ПРИ ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ /LOCKOUT-TAGOUT/

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място и LOCKOUT-TAGOUT, която всеки трябва да прочете!

LOCKOUT-TAGOUT

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

Повече за системата, която ще разгледаме накратко в тази статия може да намерите в сайта за оценка на риска.

ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ

Това е така наречената Lockout-tagout процедура за безопасност, която се използва в промишлеността, за да се гарантира, че опасните машини са правилно изключени и не могат да се стартират отново преди завършването на техническата поддръжка или сервизното обслужване. Процедурата изисква опасните енергийни източници да бъдат изолирани и маркирани с табела, а помещенията заключени, като на ключалката се поставя етикет с идентификацията на работника, който я е поставил. Работника съхранява ключа в себе си, за да гарантира, че машината няма да бъде задействанa случайно.

ПРОЦЕДУРА

LOCKOUT-TAGOUT процедурата се използва в много индустрии като безопасен метод за работа на съоръжения с повишена опасност и се изисква от закона в някои страни.

Много организации имат добри процедури, но прилагането им може понякога да се провали. Ето един пример от практиката: Електротехник прави нова електрическа инсталация, като токоподаването е спряно. Но инструмента, с който той  проверява електрическата инсталация за наличие на ток е бил повреден и не е отчел, че системата не е изолирана. Работника се докосва до открит кабел и получава трета степен изгаряне.

Нарушаването на  процедурата Lockout-tagout се свежда до три причини:

  • Самоизтъкване;
  • Бързо да приключи работата;
  • Непознаване на оборудването.

Работодателите трябва да обучат служителите си, което да гарантира, че същите са достатъчно класифицирани за да извършват „Lockout-tagout“ процедурата.

LOCKOUT-TAGOUT
LOCKOUT-TAGOUT

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

Очаквайте и следващите ни публикации!