ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Трудоустрояване на държавен служител – Полезна информация за преместване на държавен служител поради трудоустрояване – материали от платена платформа

Прочетете повече

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОЛЕЗНО – ЧАСТ 2 ОТ ZBUTINFO.COM

Трудоустрояване полезно – материали от платена платформа

Прочетете повече

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ – ЧАСТ 1 ОТ ZBUTINFO.COM

Трудоустрояване полезна информация – материали от платена платформа

Прочетете повече

Изготвяне на списък на места за трудоустрояване, за заемане от лица с намалена работоспособност

Списък на места за трудоустрояване. Крайните срокове за определяне на местата за заемане от лица с намалена работоспособност наближават!

Прочетете повече

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ И МЕСТАТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Прочетете повече