Работа от разстояние

Работа от разстояние и предотвратяване на мускулно-скелетни нарушения.

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 дезинфектанти тестове и ЛПС производители в България

Коронавирус COVID 19 дезинфектанти, тестове и ЛПС производители в България, полезна информация от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 мерки за ограничаване на разпространението

Коронавирус COVID 19 мерки за ограничаване на разпространението в България. Още едно полезно ръководство, което може да се използва в

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 производители на маски в България

Коронавирус COVID 19 производители на маски в България, полезна информация от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и обща

Прочетете повече

Коронавирус карта за оценка на риска указания

Коронавирус карта за оценка на риска указания за бизнеса от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 Насоки за наблюдение

Коронавирус COVID 19 Насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус /Европейския център по

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации. Авторските права върху този материал са собственост на Крестън БулМар ООД.

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 план за действие

Коронавирус COVID 19 план за действие изработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Прочетете повече

Огневи работи – правила за безопасност

Още една полезна статия с практическа насоченост за основните правила и изисквания при извършване на огневи работи на постоянни или

Прочетете повече

Работа в ограничени пространства – основни понятия

Работа в ограничени пространства – основни понятия и действия при аварии. Това е статията, която Ви обещахме в Изкопни работи правила

Прочетете повече