Коронавирус COVID 19 дезинфектанти тестове и ЛПС производители в България

Коронавирус COVID 19 дезинфектанти, тестове и ЛПС производители в България, полезна информация от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 мерки за ограничаване на разпространението

Коронавирус COVID 19 мерки за ограничаване на разпространението в България. Още едно полезно ръководство, което може да се използва в

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 производители на маски в България

Коронавирус COVID 19 производители на маски в България, полезна информация от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и обща

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП, указания за изпълнението и полезни материали.

Прочетете повече

Коронавирус карта за оценка на риска указания

Коронавирус карта за оценка на риска указания за бизнеса от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 Насоки за наблюдение

Коронавирус COVID 19 Насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус /Европейския център по

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации. Авторските права върху този материал са собственост на Крестън БулМар ООД.

Прочетете повече

Коронавирус оценка на риска указания от АИКБ

Коронавирус оценка на риска указания за бизнеса от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 план за действие

Коронавирус COVID 19 план за действие изработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска част от изготвената от нас примерна оценка на риска – Коронавирус COVID

Прочетете повече