Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП, указания за изпълнението и полезни материали.

Прочетете повече

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В тази публикация ще Ви дадем инструкции за попълване на декларация по чл15 от ЗЗБУТ

Прочетете повече

ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ

В тази публикация ще Ви дадем полезни съвети за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Прочетете повече

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В тази публикация ще дадем полезна информация за Инспекция по труда и какво да очакваме от нея!

Прочетете повече