ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В БЕЛГИЯ – ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА

В тази статия ще Ви дадем полезна информация за това как се осигуряват ЗБУТ в Белгия.

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните задължения на преките ръководители по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ЗБУТ

Полезна статия за основните права и задължения на работещите по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна статия за задълженията на длъжностни лица ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във фирма!

Прочетете повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Полезна информация за основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ във фирма.

Прочетете повече

МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНИ МЕСТА – ПАРАМЕТРИ

Полезна статия за микроклимат на работни места – параметри!

Прочетете повече

ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ – ОПАСНОСТИ

Полезна статия за опасностите от излагане на екстремални температури!

Прочетете повече

ЗБУТ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ИСТОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Полезна статия за основните принципи на здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ, история и законодателство!

Прочетете повече

РОЛЯТА НА ПРЕКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Полезна статия за ключовата роля на прекия ръководител за управление на БЗР във фирмата!

Прочетете повече

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ – СРЕДСТВА

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ – МЕХАНИЧНИ КОЛЕБАНИЯ 

Прочетете повече