Коронавирус COVID 19 план за действие

Коронавирус COVID 19 план за действие изработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска част от изготвената от нас примерна оценка на риска – Коронавирус COVID

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Коронавирус COVID 19 оценка на риска реална и съгласувана от служба по трудова медицина СТМ. БЕЗПЛАТАНИ практически съвети и препоръки

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите. Както обещахме в предната публикация, предоставяме Ви един примерен извънредн инструктаж, който да се

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите. Както Ви обещахме публикуваме една примерна програма, която може да се използва

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 почистване на обекти

Коронавирус COVID 19 почистване на обекти препоръки от Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020 година.

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 работно място

Коронавирус COVID 19 работно място и правилната му подготовка. Материал на Световна здравна организация. Публикуван е на 27 февруари 2020

Прочетете повече

Коронавирус COVID 19 въпроси и отговори

Коронавирус COVID 19 въпроси и отговори от ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА. Това са основните въпроси и

Прочетете повече

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки как да предпазим себе си и околните.

Прочетете повече