ШУМ И ВИБРАЦИИ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тази публикация ще дадем полезна информация за основните характеристики на шум и вибрации

Шум и вибрации – основни характеристики

Всички работни процеси свързани с механичното движение или преместване на материални частици, предизвикват механични и акустични трептения, тяхната скорост зависи от еластичните свойства на средата.

 

Шум и вибрации
Шум и вибрации

Звук

Звукът е колебателно движение на частици в еластичната среда в слуховия обхват на честотата от 20 до 20000 Нz, а само разговорната реч е с честота от 200 до 3500 Нz. Звук с честота до 20 Нz се нарича инфразвук, а над 20 kHz – ултразвук. Основни параметри на звука са интензивността (силата), честотата и формата на звуковите вълни.

Съвкупността от различни по честота и интензитет звукови трептения, произволно изменящи се по време се нарича шум. Тази дефиниция е субективна, тъй като звуковите трептения се определят от редица фактори, несвързани със звука (националност, възраст, географско разположение и други).

Изменящият се по време шум може да бъде постоянен и непостоянен. При това за постоянен шум средното ниво на звука за 8 часов работен ден се изменя с не повече с 5 dВ. Непостоянният шум може да бъде колебателен по време, прекъсващ и импулсен.

Шумови нива

У нас са възприети три класа шумови нива:

I клас /85÷95 dB/ – шум с неблагоприятно въздействие върху състоянието на организма;

II клас /96÷105 dB/ – шум с изразено вредно действие на организма;

IIIклас /над 106 dB/ – особено опасен за организма шум.

Вибрации

Вследствие развитието на:

  • транспортните средства;
  • механизация на производствения процес;
  • широкото приложение на машини и механизми
  • други фактори

все повече хора са под въздействието на вибрации.

Вибрациите са механични колебания, предавани чрез нееластична среда на тялото на човека или на определени негови участъци. Основните параметри на вибрациите са честота и амплитуда, но за разлика от шума при вибрациите енергията се предава не чрез визуалната среда, а по твърда среда или тъкани.

По характера си на въздействие върху организма на човека вибрациите могат да бъдат общи и местни (локални). Общите вибрации се предизвикват от сътресение на пода или от динамичното въздействие на двигатели или други съоръжения. Местните вибрации действат на определени части от тялото на човек и се предизвикват от пневматични инструменти, въртящи и ударни механизми и други.

Вибрациите с честота 16-32 Нz са нискочестотни, а с по-голяма честота високочестотни. Най-неблагоприятно е въздействието на вибрации с честота 16-250 Нz.

Може да видите и останалите ни публикации свързани с шум и вибрации в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!