РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Химични вещества и най-често срещаните опасности на работното място при работа с тях!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

При необходимост от качествени обучения по ЗБУТ на служители за работа с опасни химични вещества, може да се обърнете към колегите от обучения.bg

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Химикалите в някои отрасли се използват в малки количества и рядко. Така по рафтовете на работилниците се натрупват голямо количество различни химични вещества, от които никой няма нужда. Поддържането на голямо количество химични вещества може да бъде скъпо и се увеличава риска те да са с изтекъл срок на годност. Тези химикали често се пренебрегват, поради малките количества. Въпреки малките количества, зависимост от вида на химикала, той може да стане нестабилен с течение на времето и дори взривоопасен. Например етера може да се разгради до пероксид.

Друга потенциална опасност е прехвърлянето на химични вещества от един съд в друг. В този случай съдът трябва задължително да бъде етикетиран за да се знае вида на веществото.

Организациите, които използват химични вещества, трябва да имат въведена процедура, правила и инструкции за безопасност, които са съобразени с информационните листове за безопасност.

Европейската агенция по безопасност и здраве (EU-OSHA) изисква всички химични вещества пускани на пазара да бъдат придружени с информационен лист за безопасност. В тях се упоменават свойствата на химикала, правилното използване на веществото, срок на годност и възможни опасности.

химични вещества

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА ПРИ ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ /LOCKOUT-TAGOUT/

Очаквайте и следващите ни публикации!