СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА В ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място при работа в ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА, която всеки трябва да прочете!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Тесни и затворените пространства могат да са бъдат свързани с редица опасности. Много злополуки, свързани с ограничени пространства са се случили, защото работодателят не е извършил оценка на риска или се извършва работа без издадено разрешение.

Ето примери от практиката:

  • При работа в тесни и затворени пространства риска не е оценен правилно, като е използвано оборудване с изтекъл срок за експлоатация. Резултатът е пожар;
  • Работници отводняват канализация, като са влезли в изкопа без разрешение, без дори да знаят, че това е ограничено пространство. Един от работниците влиза вътре в канала за да вземе някакъв инструмент и колабира, само защото негов колега, определен за наблюдаващ се е разсеял.

Ако във вашата фирма оценка на риска се прави коректно и се изпълнява стъпка по стъпка, инцидентите биха се свели до минимум.

ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА
ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА ПРИ ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ /LOCKOUT-TAGOUT/

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!

Може да ни изпратите и Вашите материали, които ще публикуваме, ако отговарят на условията ни.

За предложения на теми и публикации, моля пишете ни!