Скоро стартираме

Здравейте, очаквайте ни съвсем скоро, още в началото на 2017 година, когато започваме да публикуваме полезна информация, образци, документи и други материали свързани със  здравословните и безопасни условия на труд / работа ЗБУТ 🙂

Ние може да публикуваме и Ваши: публикации, материали, анализи, разсъждения, полезна информация, статии, учебни материали и други.

За да публикуваме материалите Ви в сайта/сайтовете ни те трябва да отговарят на:

  1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
  2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
  3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
  4. Материалите да са с минимум 350 думи;
  5. Темата трябва да бъде свързана със здравословните и безопасни условия на труд;
  6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
  7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
  8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни