СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

Работа с мотокар и най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект. За да имате професионално изготвена оценка на риска, може да се обърнете към експертите в изготвянето на оценка на риска.

РАБОТА С МОТОКАР

Основната причина за рискове при работа с мотокар е, когато работниците са принудени да работят бързо и под напрежение. В тези случаи работниците стават по-разсеяни и често вдигат по големи и тежки товари за да постигнат по-добра производителност. Това може да доведе до повреда на мотокара, стените на сграда или други повреди и дори до злополука с други работници.

Работата при лошо осветени помещения или на тъмно/смрачаващо се на открито също може да доведе до неприятни инциденти.

Друга причина водеща до инцидент е неправилно подреждане на помещенията/складовете в които трябва да се маневрира при складиране/изваждане на стоката/материалите.

Лощо кондиционно състояние на водача на мотокара в следствие на: болест, неразположение, моментно мигновенно влошаване на здравословното състояние, алкохол, лекарства, наркотични и опойващи вещества и т.н.

ПРОВЕРКИ ПРИ РАБОТАТА С МОТОКАР

Управление на мотокара от необучено лице, тук трябва да припомним, че при една проверка от Инспекция по труда и намиране на ключове в стартера на мотокара ще получите мигновенно акт. Друго, което се проверява от колегите е изискванията за самия мотокар (товароносимост, лампа, звукова сигнализация и т.н.), лиценза на лицето, което управлява мотокара определено със заповед и обучението му.

Много е важно как работодателите реагират на тези явления. Най-често след инцидент, работодателите насаждат вина в работника и внасят допълнителна дисциплина. Мотокаристите преминават ново обучение и изпит и отново се връщат на работа. Работодателите обаче не успяват да идентифицират основната причина за наличието на инциденти. Тези причини често са недостатъчен персонал, камиони или други причини, които да обезпечат текущата натовареност.

Усложняване на тези проблеми е липсата на поддръжка и ежедневни проверки на товарните автомобили. Те трябва да бъдат редовно проверявани за да се гарантира, че са изправни.

В интернет има редица клипове, които показват инциденти при работа с мотокар, които не са никак безобидни.

РАБОТА С МОТОКАР
РАБОТА С МОТОКАР

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

Очаквайте и следващите ни публикации!