СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

Работа с електрически удължител и най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

Работа с електрически удължител – при провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

Имайте предвид, че най-важното за електро безопасността е изправните и качествени електро инсталация и съоръжения. При необходимост от качествени измервания, може да посетите този сайт измервания.com

РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

Много опасности от електрически ток се крият при неправилна работа с електрически удължители. Често в офисите може да бъде забелязано „верижното свързване“ – използване на множество удължители или разклонители, свързани последователно. Това крие редица рискове, като поражение от електрически ток или спъване и падане. Последователното свързване на удължителите може да натовари електрическата система, да предизвика нагряване на кабелите и опасност от пожар. Самите кабели могат да бъдат повредени при преминаване на превозни средства или от служителите в офиса.

В много фирми се наблюдава често преструктуриране на работните кабинети, като наличните електрически инсталации в помещенията не отговарят на нуждите на служителите. Тогава се използват удължители за да се оборудва бързо работното място с необходимата техника. Важно е да се знае, че използването на удължители има временен характер. Ако новооборудваното работно място има траен характер, следва да се изгради или преобразува съществуващата електрическата инсталация.

Не се допуска включване на  техниката в контакти от удължители и разклонители, положени на пода с открити клемни отвори, в които могат да попаднат проводими течности / вода, кафе и др. / или метални елементи / телбод, кламери и др. /, чрез които при включването може да се предизвика  ел. дъга, пожар или токов удар.

Препоръчва се използваните удължители да се прибират в края на смяната и да се съхраняват. Необходимо е периодично да се проверяват от компетентно лице и своевременно да се отстраняват дефектиралите или износени удължители.

работа с електрически удължител
работа с електрически удължител

Може да видите всичките статии за седемте основни опасности от категорията ни ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО тук:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

Очаквайте и следващите ни публикации!