Работа от разстояние

Работа от разстояние и предотвратяване на мускулно-скелетни нарушения.

Работа от разстояние – Ключови точки:

 • Пандемията от COVID-19 значително засили вече възходяща тенденция в домашната дистанционна работа.
 • Въпреки че работата от разстояние от дома има потенциални предимства, може да се отрази негативно на здравето на работниците и допринасят за развитието или обострянето на мускулно-скелетни нарушения (МСН).
 • От решаващо значение е да се идентифицират и адресират рисковите фактори за МСН свързани с дистанционна работа.
 • Оценката на риска на домашното работно място е първата стъпка.
 • Важно е да се възприеме мултидисциплинарен подход в справяне с рисковете от МСН, свързани с дистанционната работа.
 • Оптимизирайте ергономията и околната среда на работното място, движете се, променете позата, правете редовни почивки и поддържайте връзка с колеги и ръководители.
 • Осигуряването на образование и обучение създава информираност и помага на работещите от разстояние да използват оптимално динамиката работни станции и да останете активни през целия работен ден.
 • Ясна политика за дистанционна работа, определяща разпоредби относно ергономично оборудване, здрави свързване, кой оценява рисковете и т.н., е ключов.

Здравословните работни места облекчават натоварването

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) провежда кампания в цяла Европа от 2020 до 2022 г. за повишаване на осведомеността относно работата, свързана с работата мускулно-скелетни нарушения (МСН) и значението за предотвратяването им. Целта е да се насърчи работодатели, работници и други заинтересовани страни да работят заедно за предотвратяване на МСН и насърчаване на доброто мускулно-скелетно здраве сред работниците в ЕС.

Домашната работа от разстояние е във възход!

Дистанционната работа нарасна през 2020 г., когато е важен дял от ЕС работодателите работеха дистанционно на пълен работен ден в разгара на COVID-19 пандемия. Това значително засили вече възходящата тенденция в дистанционна работа през последните години.

Влияние на работата от разстояние върху здравето на работниците.

Въпреки че работата от разстояние от дома има потенциални предимства, като спестено време и стрес, като не пътувате до работното място, по-добър баланс между работата и личния живот, по-висока производителност и по-добра концентрация се свързва и с увеличаване на продължителното седене и времето натиск, по-дълго работно време и социална изолация. Това може да има отрицателно въздействие върху здравето на работещите от разстояние и допринасят за развитие или обостряне на МСН.

Тъй като МСН са многоизмерни по произход и свързани с ергономичността, организация на работата, фактори на околната среда и психосоциални, е от решаващо значение за идентифициране на рисковете от МСН на работещите от разстояние в дома и на адреса.

Оценка на риска на работното място при работа от разстояние е първата стъпка

Работата от разстояние трябва да бъде включена в задължителния риск на работодателя

Оценяване. Участието на работниците и ръководството в процесът на оценка на риска е важен. Освен предоставяне информационен ключ за предприемане на следващите стъпки към план за действие за предотвратяване на рискове, той създава осведоменост сред работещите от разстояние и управление. Интерактивно картографиране на тялото и картографиране на опасностите.

Оптимизирайте ергономията на работната станция и околната среда

Работниците от разстояние не винаги разполагат със същите ресурси у дома като в офиса. Следвайте тези съвети за  да направим домашния офис по удобно и здравословно работно място:

 • Офис стол:

–  Регулирайте височината на седалката, така че бедрата да са малко по-високи отколенете и бедрата са леко наклонени надолу.

–  Използвайте възглавница, ако седалката е твърде ниска и столът не се регулира.

–  Уверете се, че краката са в контакт с пода.

 • Офис бюро:

–  Уверете се, че бюрото е достатъчно голямо (т.е. 120 см на 80 см);

–  Регулирайте височината спрямо височината на лакътя. Ако височината на бюрото не е регулируем, повдигнете височината на стола (например с възглавници), ако бюрото е твърде високо или вдигнете височината на бюрото (например с помощта на блокове) ако бюрото е твърде ниско.

 • Екран:

–  Позиционирайте екрана на нивото на очите (или малко под) и на ръцете дължина от очите.

–  Използвайте стойка за лаптоп, кутия или купчина книги, за да позиционирате екрана на оптимална височина.

–  Следвайте правилото 20-20-20 (т.е. на всеки 20 минути се фокусирайте върху обект на най-малко 20 фута=6 метра разстояние за поне 20 секунди), за да избегнете умора на очите.

 • Мишка и клавиатура:

–  Използвайте външна мишка и клавиатура.

–  Поставете клавиатурата пред екрана и на 5-10 см от ръба на бюрото.

–  Поставете мишката възможно най-близо до клавиатурата.

 • Използвайте поставка за документи, поставена между екрана и клавиатура, когато пишете от хартиени документи.
 • Осветление:

–  Осигурете достатъчно осветление (дневна или изкуствена светлина).

–  Избягвайте изключителния контраст и предотвратявайте отблясъците от слънчева светлина или ярко осветление на екрана.

 • Въздух и температура:

–  Оптималната температура в помещението е между 22 °C и 24,5 °C.

–  Отваряйте редовно прозорците и вратите, например преди започване на работа или при почивка.

 • Фонов шум:

–  Работете в отделна стая и се уговорете ясно със своите съквартиранти да не ви безпокоят.

–  Може да са полезни слушалки за намаляване на шума.

Продължавай да се движиш! Комбинирайте тези три съвета:

(1) седете възможно по-малко часове на ден;

(2) често сменяйте позата;

(3) заемете добра седнала поза.

Физическата активност и упражненията извън работното време са еднакво важно. Движете се повече през работния ден, както следва:

 • Започнете деня с кратка разходка или бърза тренировка.
 • Редовно се изправяйте по време на онлайн срещи или се разхождайте по време на телефонни обаждания.
 • Избягвайте дълги периоди на седене – стремете се да ставате на всеки 20-30 минути и винаги ставайте след 2 часа седене поне 10 минути (кратки, чести микропочивки са по-добри от по-дълги почивки, правени от време на време).
 • Редувайте седене и стоене. Използвайте бюро за сядане и стойка. Ако не е наличен, поставете лаптопа на платформа на бюрото или на шкаф.
 • Обедната почивка е идеалното време за разходка, 15 минути упражнения, работа в градината или друга дейност на открито.
 • Движете се докато седите, напр. чрез активиране на динамичната седалка на офис стол или изпъване и облягане назад.
 • Редовно правете тези бързи упражнения за подобряване на кръвообращението и освободете мускулното напрежение:

–  Завъртете главата си наляво и надясно.

–  Наклонете главата си напред и леко я разклатете от едната към другата страна.

–  Оставете ръцете и раменете ви да висят свободно, след това облегнете вашите рамене към краката си.

–  Завъртете раменете си назад и след това напред.

–  Изпънете ръцете си напред на височината на раменете. Сложете ръцете си заедно (дланите обърнати навън) и изпънете ръцете си.

–  Разперете ръцете си настрани и назад.

–  Поставете петите си на пода и повдигнете пръстите на краката си.

–  Поставете пръстите на краката си на пода и повдигнете петите си.

Подобрете баланса между работа и личен живот

При работа от вкъщи границите между работа и домашният живот става все по-замъглен. Следвайте тези осем съвета за по-добър баланс между работа и личен живот:

 1. Осигурете си отделен домашен офис, където можете да работите необезпокояван. Това поддържа ясно разделение между работа и дом.
 2. Планирайте работния ден (включително обяд и кратки почивки). Започнете всеки ден, като си поставяте цели и проследявате напредъка си. Ако е необходимо, коригирайте целите според текущите обстоятелства и работния ритъм.
 3. Спазвайте „нормалното“ работно време в офиса.
 4. Поддържайте добра рутина: ставайте, обличайте се и започвайте работа по същото време, както бихте направили в „нормален“ работен ден. Край на работен ден, например, като се разхождате.
 5. Правете планове за след работно време. Това прави по-вероятно, че ще излезете и ще спрете да работите.
 6. Настройте отговор извън офиса и гласова поща по време на празници.
 7. Правете достатъчно почивки през деня, за да разделите периодите на интензивна работа и не пропускайте обедната почивка. Отидете офлайн!
 8. Информирайте колегите, че не сте на разположение, за да избегнете получаването на разсеяни обаждания или съобщения, когато трябва да се концентрирате.

Бъдете здрави и свързани

 • Планирайте редовни телефонни разговори или виртуални срещи с колеги и надзорници. Това им помага да бъдат информирани за това, което вие работите и поддържат положителни взаимоотношения. Да им кажете когато искате да ви помогнат. В противен случай изразете своята признателност и на свой ред им помагайте, когато е необходимо.
 • Отделете време за неформален чат. Запазете първата част от срещите за регистрация, за да обсъдите как се справят всички и да поговорите за тези въпроси, несвързани с работата. Правете виртуални кафе паузи.

Какво могат да направят работодателите за да подобрят работата от разстояние?

 • Имайте ясна политика за дистанционна работа

Това трябва да включва разпоредби за това как да се оценява и управлява професионални рискове, ергономично оборудване, часове на разположение и очаквани резултати.

 • Осигуряване на обучение и образование при работа от разстояние

Техническата помощ и обучението помагат на работещите от разстояние да правят оптимално използване на динамични работни станции и останете активни през цялото време на работния ден. Той също така повишава осведомеността сред работещите от разстояние и надзорници на рисковите фактори за МСН, свързани с дистанционната работа и как да се справя с тях.

 • Подкрепете работещите от разстояние за предотвратяване на МСН

–  Осигурете ергономични лаптопи, външни мишки и клавиатури.

–  Осигурете техническа поддръжка и насоки как да се настроят домашните работни станции.

–  Насърчавайте редовните упражнения, като насърчавате служителите да участват в активни почивки и кратки тренировки по време на онлайн срещи.

–  Поддържайте връзка с колегите. Екипните срещи са най-добре да се редуват с разговори един към един.

–  Осигурете приятели за работа от разстояние, за да позволите на служителите да споделят своите опасения, които ще открият по-бързо потенциалните трудности.

–  Говорете със служителите за здравословно прекъсване на връзката. Какви са техните нужди? Какво очакват? Какво очакваш? Кажи и ти това, което ще очаквате.

Пример 1 за работно място

Осигурителна компания е допуснала своите служители да си вземат офис столовете вкъщи по време на COVID-19 пандемия. Тя също им даде възможност да закупят и стол за домашен офис на разумна цена чрез групово закупуване. Всеки дистанционен работник беше снабден с външна стойка за мишка, клавиатура и лаптоп. Работници от разстояние и техните ръководители също получиха онлайн обучение как да намалят времето за седене, оптимизиране на ергономията на работното място, прекъсване на връзката и здравословно хранене, когато работите от вкъщи.

Пример 2 за работно място

Софтуерна компания е предприела мерки, за да помогне на своите служителите „наистина“ да се откъсват от работа. Имейлите се блокират по време на празници. Съобщения извън офиса показват, че имейлите ще бъдат автоматично изтривани и трябва да бъде изпратено на друг адрес (ако е спешно) или повторно на по-късна дата (ако се изисква отговор). Телефонни разговори и виртуални срещите са забранени между 08.00 и 10.00 часа по ред за подобряване на фокуса и концентрацията.

Източник: https://healthy-workplaces.eu/bg/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-when-teleworking

За повече информация и качествено обучение, посетете нашата страница за ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ