РОЛЯТА НА ПРЕКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Полезна статия за ключовата роля на прекия ръководител за управление на БЗР във фирмата!

КЛЮЧОВАТА РОЛЯ НА ПРЕКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Ролята на прекия ръководител за управление на БЗР
Ролята на прекия ръководител за управление на БЗР

Основни функции на прекия ръководител за управление на БЗР

Прекия ръководител трябва да:

 • бъде лидер;
 • налага правилата;
 • преценява ресурсите;
 • обучава;
 • контролира.

Той трябва да идентифицира своевременно възникналите опасности и незабавно да ги отстрани преди те да причинят нараняване или заболяване на работниците и служителите.

За да бъде лидер, прекия ръководител трябва да командва с респект, да показва уважение към другите, да бъде способен на ясна комуникация, да обучава ефективно, да притежава добри умения да слуша, да поддържа добра обратна връзка със подчинените си служители, да бъде водач, да разбира човешкото поведение.

От съществено значение е той да успява да налага правилата. Те трябва да бъдат фокусирани върху поведението на служителите, а не върху тяхното отношение. Например във фокустрябва да бъде опасното поведение – не използването на ЛПС, предпазители и ограждения, нарушенията на процедурите за безопасност могат да се следят и променят. Много програми се опитват да променят отношението- нехайството, немарливостта, “лошо отношение” и т.н., нямат измерими критерии и трудно се установява промяна.

Основните причини за възникване на злополуки са:

 • Състояние на оборудването 3 % от всички злополуки;
 • Поведението на персонала 95 % от всички злополуки;
 • Неконтролируеми събития 2 % от всички злополуки.

Заключение:  Поведението на персонала е определящ фактор при всички трудови злополуки! 

Основния инструмент за промяна на поведението на работниците е коригиране на поведението. Ето някой съвети към преките ръководители:

 1. Припомняйте и проигравайте 100% – то безопасно поведение.
 2. Налагането е:
 • изискване–отбелязване на грешките и показване;
 • дисциплинарни наказания при нужда.
 1. Позитивното налагане е най-ефективният метод.
 2. Възнаграждавайте служителите за безопасното поведение.
 3. Бъдете добър пример. Демонстрирайте безопасно поведение.
 4. Отбелязвайте случаите на безопасно поведение – ценете го.

Ефективното обучениее важна част от задълженията на прекия ръководител. Служителите имат нужда да научат безопасните правила при работа. Обучение на различни тематики се организира винаги, когато се сметне за необходимо. То трябвада следва подхода “стъпка след стъпка”.Методът “Проба – Грешка” е лош метод на обучение.

Няколко съвета за ефективно обучение:

 • Обяснете работните процедури;
 • Демонстрирайте работните процедури;
 • Накарайте служителите да ги обясняти изпълнят;
 • Похвалете всичко, което кажат и направят точно;
 • Коригирайте ги при нужда;
 • Накарайте ги да ги обяснят и изпълнят отново;
 • Похвалете ги за точното изпълнение;
 • Повторете горните стъпки при нужда.

Прекия ръководител трябва да бъде пример за подчинените си, като:

 • спазва правилата лично;
 • е постоянен в действията си;
 • неговите малки нарушения се забелязват;
 • не прави изключения за правилата;
 • неговите действия говорят повече от неговите думи;

Служителите ще забележат действия на принципа “Не ме гледай какво правя, а слушай какво ти говоря!”.

От казаното до тук, основното заключение, е че обучението, контрола и налагането на правилата се явяват базови стълбове за осигуряване на безопасното поведение на служителите.Прилагането на тези добри практики би довело до намаляване на трудовия травматизъм във вашето предприятие.

Накрая обръщаме внимание на преките ръководители, които участват в разследването на злополуки и инциденти:

 • Инцидентите и злополуките се разследват не за да определим вина, а за да открием причините;
 • Установете кой, какво, кога, къде и защо;
 • “Невнимание” е неприемлива причина;
 • Изгответе мерки за недопускане на подобен инцидент в бъдеще.

Още полезни статии може да намерите в другите ни категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!