СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ПРЕВНЕЦИЯТА

Една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място и превенция ЗБУТ, която всеки трябва да прочете!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

Превенция ЗБУТ
Превенция ЗБУТ

СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ ПРЕВНЕЦИЯТА

Представените седем опасности в предишните ни публикации в никакъв случай не са изчерпателен списък на всички съществуващи рискове в обекта. Съществуват редица рискове на работното място, чието идентифициране е комплексна задача и е свързано с непрекъснато наблюдение. За подпомагане за идентифициране на рисковете, специалистите акцентират върху следните области:

  1. Превенция ЗБУТ – Обучение.

Всяка организация е длъжна да обучи своите служители в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Това обучение започва още в деня на наемането на служителя, като то продължава и в конкретния отдел, където е работното му място. Обучението не е еднократен акт, а редовно се провеждат опреснителни курсове, когато работата е свързана със сериозни рискове за персонала. Работодателят е длъжен да осигури подходящо обучение за всеки отделен работник или група, въз основа на неговите или нейните нужди. След обучението се извършва наблюдение или контрол на работниците дали те го прилагат по подходящ начин. Инвестирането на малко пари за превенция, могат да ви спестят много пари в последствие.

  1. Превенция ЗБУТ – Лични предпазни средства /ЛПС/

Една от основните роли на работодателите е осигуряването на ЛПС на своите служители, както и да контролират дали същите се използват. Въпреки огромното предлагане на пазара е необходимо работодателите да изберат най-подходящите ЛПС, в зависимост от естеството на работа, техните размери и ергономия. Само по себе си, осигуряването на предпазни екипировки е недостатъчно. Често работниците се отнасят нехайно и пренебрежително към ЛПС. Длъжностните лица, които извършват контрол трябва да моделират поведението, което очакват от служителите за да носят всички необходими ЛПС. В случаите, когато служители не носят ЛПС е важно първо да се разбере причината за това. Възможно е ЛПС да са неудобни или некачествени. Работодателите трябва да поддържат добра комуникация със своите подчинени и ясно да разяснят необходимостта от ползване на ЛПС и че това е в техен интерес.

  1. Превенция ЗБУТ – Ресурси

Често малките предприятия не разполага с необходимите ресурси за да управляват адекватно своите системи по здраве и безопасност. В някой случай работодателите не са добре запознати с процедурите по здраве и безопасност. В тези случай, на работодателите се предлагат достатъчно налични ресурси, някой от които безплатни. Част от застрахователните компании например предлагат доста добри оферти за застраховане, както и компенсации при имуществено увреждане.

Европейската агенция по здраве и безопасност предлага консултации на място от специалисти. В случай на откриване на нарушение по време на консултацията, това не води до санкциониране на организацията. Някой от фирмите, продаващи оборудване и екипировки за безопасност също предлагат консултации.

И накрая, но не на последно място, работодателите трябва да отделят средства за обучение на персонала в сферата на здравословните и безопасни условия при работа.

  1. Превенция ЗБУТ – Култура

Организациите трябва да създадат култура, в която отговорността и безопасността на работниците да е приоритет. Висшето ръководство трябва ясно да покаже своята лична ангажираност за безопасността на своите служители. Лидерството задава тона. Ако Ръководството е ангажирано, това дава ясен сигнал на по долните нива в структурата на предприятието и обратно, ако мениджър или супервайзър прави нещо по опасен начин, вероятността други работници да последват техния пример е голяма.

Превенция ЗБУТ на работното място ЗБУТ

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА С МОТОКАР

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА ПРИ ЗАКЛЮЧВАНЕ И МАРКИРАНЕ /LOCKOUT-TAGOUT/

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА – СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА В ТЕСНИ И ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!