ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

Уважаеми работодатели, искате ли качествено  обучение по ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд за Вас и Вашите служители?

Обучение по ЗБУТ

За качествено обучение по ЗБУТ, ние Ви препоръчваме да се обърнете към колегите ни от

збутобучения.com

които може да извършат всички видове обучения свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

обучение по ЗБУТ

Законът за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ и произтичащите от него наредби поставят пред Вас нови и нови и винаги нарастващи по обем специфични изисквания. Изискванията са съобразени със законодателството на Европейския съюз и са насочени към опазване здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители.

ЗЗБУТ задължава работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. Те са в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място, на длъжността и на професията.

Обучение по ЗБУТ има за цел придобиване на специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа БЗР. В тази връзка работодателят периодично, в зависимост от регламентираните срокове в нормативните актове, е длъжен да организира и провежда обучение на своите работници и служители. Резултатът от обученията се удостоверяват с провеждане на изпит, от който зависи дали работникът или служителят ще бъде допуснат до работа или не. Ако изпитът е положен успешно, работещият се допуска до работа, а ако не – не се допуска.

Обучение по ЗБУТ от збутобучения.com

Колегите предлагат всички видове на провеждане на обучение:

  • збут обучение присъствено;
  • збут обучение на място;
  • обучение по збут дистанционно / онлайн;
  • индивидуално обучение по збут
  • обучение по збут в София

Цените на предлаганите обучения са изключително добри и атрактивни. Това се дължи на факта, че колегите не са си поставили като основна цел печалбата. За разлика от повечето учебни центрове и/или служби по трудова медицина. Тяхната основна цел е да се разпространят добрите практики и опит, който имат и да се направи обучение конкретно за фирмата, служителите и опасностите, които са характерни за дейността Ви.

Може да видите част от обученията в нашите публикации по темата в категории:

За допълнителна информация, препоръки или консултации, моля пишете ни!