ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРАНЯВАНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В тази публикация ще Ви дадем полезни съвети за предотвратяване на топ 5 наранявания на работното място

Топ 5 наранявания на работното място

Всяка година по време на работа хиляди работници стават жертва на различни инциденти и злополуки – наранявания на работното място. Някои от тези злополуки са сериозни и животозастрашаващи, а други не са толкова тежки и изискват по-малко внимание. Наранявания и контузии могат да се случат във всяка работна среда, като това винаги оказва малко или много влияние върху работоспособността на работника. Намаляването на появата на наранявания е основната цел на специалистите по здравословни и безопасни условия при работа.

Всяка година Научно-изследователския институт на САЩ публикува т. нар. индекс за безопасност на работното място, който показва главните причини за сериозни, нефатални наранявания на работното място, свързани с работното място по отношение на преките разходи за компенсация на работниците. Индексът се базира на информация от застрахователни компании, Бюрото за трудова статистика в САЩ (BLS) и на Националната академия на социално осигуряване.

Според най-новите данни от индекса на безопасност на работното място в САЩ са изброени първите пет водещи причини за травми за 2016 г. Тези наранявания представляват 83,3 на сто от разходите за всички  нараняванията през 2016 г:

Претоварване

Нараняванията от прекомерно вдигане, бутане, дърпане, задържане, носене или хвърляне съставляват 23,0 процента от разходите и възлизат на $ 13,79 милиарда преки разходи.

Падане на едно ниво

Тези наранявания представляват 17,7% от общите разходи и възлизат на милиарда $ 10,72 преки разходи.

Травматични увреждания

Нараняванията от:

 • разтягане;
 • извиване;
 • травматични увреждания, свързани с продължителна седнала или изправена поза;
 • подхлъзване или спъване без падане представляват 6,5% от общите разходи и възлиза на милиарда $ 3,89 преки разходи.

Падане от второ ниво

Тези наранявания представляват 9.9% от общите разходи и възлизат на милиарда $ 5,50 преки разходи.

Наранявания на работното място от предмети /вещи, инструменти и др./

Тези наранявания представляват 7.4% от общите разходи и възлизат на милиарда $ 4,43 преки разходи.

Какво можем да направим, за да се предотвратят или намалят причините за нараняванията?

1. Претоварване

Основната препоръка за намаляване на нараняванията от претоварване е използването на различни съоръжения или устройства. Те подпомагат извършването на ръчната работа. Проблемът е, че не винаги това е възможно. За тези случаи, при които няма наличие на такива приспособления се препоръчва обучение на служителите за правилната техника при ръчна работа с тежести.

2. Падане от едно ниво

Правилното почистване е един от начините за намаляване на нараняванията от падания. Поддържането на работно място чисто и без претрупване е много важно за предотвратяване на тези видове наранявания. Също така наличието на антиприплъзващи покрития върху подовете или носенето на подходящи /противохлъзгащи/ обувки спомага за намаляване на паданията.

3. Травматични увреждания

Някои важни начини за намаляване на увреждания на тялото включват премахване на факторите на околната среда, които могат да причинят тези травми. Бъдете наясно с опасностите, които могат да причинят наранявания, като например неправилно поставяне на инструменти или разхвърляно/ непочистено работно място.

Също така фактори за предотвратяване на наранявания могат да бъдат поддържането на здравословен начин на живот с добра физическа подготовка. Както и предотвратяване на ситуации, които водят до продължителна работа в неудобна поза.

4. Падане от второ ниво

За предотвратяване на падане на по-ниски нива, винаги трябва да бъдете уверени, че стълбите са в изправни или скелетата са построени, съгласно инструкциите за монтаж. Важно е да се уверите, че тези средства са проверени и поддържани редовно. Също така, не забравяйте да работите с подходящи средства за защита за работа на височина, когато това е приложимо.

5. Наранявания на работното място от предмети /вещи, инструменти и др./

Някои от по-простите начини за намаляване на нараняванията, причинени от различни предмети, инструменти и др. е носенето на каски /противоударни шапки, където е приложимо/. За да се предпазят работниците от падащи предмети. Стелажите трябва да бъдат подредени така, че да се предотврати плъзгане, падане или срутване на материалите. Винаги носете подходящи ЛПС – каски, предпазни очила, маски и др. Работата около кранове, телфери или тежки машини е забранена, докато се извършват операции с тях. За да се избегнат инциденти с превозни средства, работниците трябва да носят предпазни колани, да се извършват редовни проверки на превозните средства и задължително да се носят сигнални жилетки.

наранявания на работното място
наранявания на работното място

Това са само няколко примера за това какво може да се направи, за да се намалят петте най-чести наранявания на вашето работно място. С подходящото обучение по ЗБУТ, повишаване на класификацията и осъзнаването на тези проблеми от страна на работниците може трайно да намали случаите на наранявания по време на работа.

Още полезна инфомрация за здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ и за предотвратяване на наранявания на работното място, може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и нтересни с нашите материали и публикации!

Ние може да публикуваме и Ваши: публикации, материали, анализи, разсъждения, полезна информация, статии, учебни материали и други.

За да публикуваме материалите Ви в сайта/сайтовете ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите да са с минимум 350 думи;
 5. Темата трябва да бъде свързана със здравословните и безопасни условия на труд;
 6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни!