СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

Лошо стопанисване – една полезна статия за най-често срещаните опасности на работното място, която всеки трябва да прочете!

При провеждането на одити, свързани със здравословните и безопасни условия при работа в едно предприятие, шансът да се открият една или повече от седем опасности е много голям. Въпреки това могат да се идентифицират седем основни опасности, които могат да се забележат отново и отново на всеки обект.

ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ

Лошото стопанисване на помещения, съоръжения, оборудване и друг инвентар и имущества могат да бъдат причина за възникване на различни инциденти или аварии.

Например блокирането коридори и аварийни изходи е проблем, който се среща често, както в предприятията, така и в домакинствата.

ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ В СКЛАД

Друга често срещана опасност е слагането на голямо количество предмети върху стелажите в складовете. Това води до твърде малко разстояние между тях и спринклерите на пожарогасителната система, което води до ограничаване на тяхната ефективност. Непоставянето на необходимия брой и вид пожарогасител.

Наличието на течове или застояла вода също могат да допринесат за подхлъзване, препъване и падане. Работниците не трябва да чакат санитарните екипи да се погрижат за тези проблеми, а сами да поддържат чисти работните места. Ако естеството на теча предполага специализирано почистване (например разливане на опасни химични вещества), работниците трябва да се обърнат към прекия си ръководител, който да осигури специализиран персонал за почистването им.

Лошо стопанисване

ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Препоръчва се задължително да се отделят няколко минути преди края на работната смяна за почистване на работното място. Тук много важен е и контрола от ръководителите им, като това се вмени и се следи стриктно за изпълнението му. Личния пример на висшето ръководство също е от огромно значение, като е хубаво поне веднъж на три месеца най-важните фигури във фирмата да извършат лично контрол със съответните санкции и поощрения (метода на моркова и тоягата).

ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА СТОКА

При съхраняване на стока, оборудване и др. трябва да се изберат подходящи помещения, в зависимост от естеството на продуктите. Например, често се наблюдава складирането на неподходящи предмети във специални помещения с електрически уредби. В подобни помещения не се препоръчва складирането на нищо, което не е свързано или е част от електрическата уредба.

Може да видите и другите ни публикации по темата в категория ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

СЕДЕМТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОПАСНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО – РАБОТА НА ВИСОЧИНА

Очаквайте и следващите ни публикации!