Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации. Авторските права върху този материал са собственост на
Крестън БулМар ООД. Материалът е публикуван на сайта на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) http://bica-bg.org/

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите при кризисни ситуации

В този полезен материал ще намерите разгледани основните Права на работодателите при кризисни ситуации

I. НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА РАБОТА

1.1. Въвеждане на непълно работно време при намален обем на работа.

1.2. Прекратяване на трудови договори при намален обем на работа.

II. ПРЕСТОЙ

2.1. Принудително предоставяне на платения годишен отпуск при престой.

2.2. Предоставяне на неплатен отпуск при престой.

2.3. Дължимо възнаграждение на служителите при спиране на дейността във връзка с обявено извънредно положение.

2.4. Едностранно прекратяване на трудови правоотношения при престой.

III. НЕПРЕОДОЛИМИ ПРИЧИНИ

IV. РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

V. ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ И РАБОТА НА СМЕНИ

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ

Авторски права

Авторските права върху този материал са собственост на Крестън БулМар ООД.
Авторът дава право създаденият материал да се разпространява в същия вид, като съдържание и графично оформление.
Не се разрешава разпространяване на целия авторски материал или на отделни части от него във вид, различен от вида, в който
същият е съставен и разпространен първоначално от неговия автор.

Материалът в целия му вид, като саъдържание и графично оформление, може да свалите от тук:

managing-during-a-crisis

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с провеждането на инструктаж:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 Права на работодателите – Материали

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: