Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете чрез предприемане на мерки от работодателя.

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете

Това са мерки, които всеки работодател трябва да предприеме. Колкото и да ви се видят трудни и драстични, аз лично гарантирам, че може да се приложат и работят. Най-важното е да има пълната подкрепа на ръководството на фирмата и личния пример. Тези мерки трябва да се изпълняват и да важат за всички без изключение. Ако няма сърдити, мрънкащи, оплакващи се и недоволни това значи, че не си вършим работата както трябва.

Препоръчителни мерки за ограничаване на рисковете от заразяване с коронавирус и неговото разпространение

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете – Проверка на здравословното състояние на служителите

Измерване на телесна температура

Необходимо е да се извършва ежедневна сутрешна проверка на здравословното състояние на служителите. Проверката трябва да включва като минимум измерване на телесна температура от разстояние с безконтактен термометър или други измервателни средства. При голям брой служители и финансова възможност е възможно монтиране на термокамера на входа, която ще даде и една допълнителна увереност в служителите. Винаги може да се получи грешка и разминаване при измерване с безконтактен термометър, особенно при извършване на 200 измервания за половин час, както е при мен. Имайте предвид, че трябва да почиствате термометъра, съгласно указанията в инструкцията за употреба.

Измерена телесна температура над 37,0°С в три последователни измервания, извършени през десет минути. Имайте предвид грешката на термометъра, нашите са грешка от 0,2°С при измерване на телесна температура. Друго много важно нещо е, че термометрите трябва да са предварително темперирани, поне 30 минути е необходимо да са били в същото помещение. Измерването трябва да се извършва в помещение, а не отвън. Термометрите отчитат и външната температура. Възможно е сутрин да показва температура под минималната отчитаща, при нашите термометри това е 34°С. Тогава помолете колегите си да изчакат докато се темперират и видите реална стойност.

Грипоподобни симптоми

При съмнения за влошено здравословно състояние на някой служител, същият трябва да се насочва за консултация и при необходимост медицински преглед от личния си лекар, без допускане до работното си място. Добре е да заговаряте служителите на входа като им казвате примерно: добро утро, как сте, има ли нещо ново, да проверим температурата днес и т.н. Това ще позволи да се уверите дали колегата ви има грипоподобни симптоми: запушен нос, пресипнал глас, хрема и други. При такива симптоми служителя се насочва за консултация с личния си лекар без допускане до работното място.

Съгласно указанията на Националния щаб при съмнения за грип се обаждате на личния си лекар, без да отивате при него. При по-тежки случаи и последващи указания от личния лекар е възможно да се стигне и до преглед. Добре е да реагирате на такива симптоми и да не допускате колега си до работното място. Той със сигурност ще реагира, но това не трябва да ви притеснява защото е нормална реакция. Имате ли подкрепата на ръководителите си действайте твърдо без колебание. Това ще покаже на останалите, че прваилата не са само на хартия, а се спазват стриктно и важат за всички. Със сигурност останалите колеги ще оценят услията, които се полагат за тяхното здраве и ще работят по-спокойно.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ БОЛНИТЕ ХОРА ТРЯБВА ДА СЕ ЛЕКУВАТ, НЕ ДА СЕ ЗАКЛЕЙМЯВАТ И ДА ГИ АНАТЕМОСВАМЕ! ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ!

Помислете и за колегите си, които са се завърнали след вирусно боледуване, фарингити, ларингити, ринити и други подобни и все още не са достигнали до окончателно отшумяване на симптомите. Осигурете им маски за еднократна или многократа употреба с които те да работят на работните си места. Това е необходимо за спокойствието на останалите колеги.

Служители, които се чувстват неразположени трябва да уведомяват по телефона прекия си ръководител без да се явяват на работа, за което да представят съответния документ (болничен лист). В момента има указания за намаляване на прегледите и дава на указания по телефона.

Под грипоподобна симптоматика се разбира: кашлица, хрема, запушен нос, потене, треска и други.

Външни посетители

За външни посетители на вашите обекти трябва да се действа по същия начин както за Вашите служители. Проверките са същите и трябва да се действа по същия начин. При съмнения за влошено здравословно състояние на някой посетител, същият не се допуска до обекта.

 • Измерена телесна температура над 37,0°С в три последователни измервания, извършени през десет минути;
 • Грипоподобна симптоматика: кашлица, хрема, запушен нос, потене, треска и други.

Ако имате деловодство при случаи на посетители с висока температура ги помолете любезно да изчакат отвън спазвайки правилата, а вие използвайки предпазна маска за еднократна или многократна употреба и задължително ръкавици за еднократна употреба входирайте документите. Задължително е да сте осигурили и необходимите лични предпазни средства на служителите на входа и в деловодството.

За да бъде всичко регламентирано и коректно задължително е:

 • да има издадена заповед с всички мерки, които са подробно описани (очаквайте такава примерна заповед от нашия екип);
 • указателни табели за мерките, които сте предприели залепени на входа на всеки обект;
 • ако имате интернет сайт публикувайте мерките, които сте предприели;
 • сформирайте комисия от ръководители на фирмата, които да следят за стриктното изпълнение на мерките;
 • при преминаване на дистанционен режим на работа не забравяйте да изготвите заповед, инструкция, осигурете необходимите средства за дистанционна работа, списък на служителите, които ще работят дистанционно;
 • ограничете командировките в страната и чужбина до минимум;
 • уведомете всички ваши партньори за мерките и изискванията, които имате за допускане до вашите обекти.

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете за служители посещавали страни с доказани случаи на коронавирус

Служители, които са се завърнали от страни с доказани случаи на коронавирус – да не се явяват на работните места, а да спазват карантинен период от 14 дни, считано от завръщането им. Трябва да се поиска специално подготвена декларация. Всеки служител е необходимо възможно най-бързо в указания срок в заповедта да попълни данните: дали и кога е бил в страна с доказани случаи на коронавирус, периода в който е бил в страната, в коя страна е бил. Тези мерки се отнасят и за служители, които са били в контакт с лица (техни близки или други) в предходните дни, идващи от страни с регистрирани случаи на коронавирус. Водете си стриктно списъка, защото може да се наложи да го представите.

Ограничаване на контакти

Необходимо е да се избягва концентрацията на много хора в затворено пространство в стаи, зали и помещения на фирмата. При необходимост и по преценка да се въвежда сменен режим в хранителните комплекси. Тук за съжаление трябва да се забранят доставките на храна, защото куриерите имат много ежедневни контакти и посещават редица места всеки ден.

Като крайна мярка е затварянето на хранителните комплекси, но тук може да има и обратен ефект, защото служителите трябва да се хранят и ще обикалят града за да си намерят обяд. Това вече е доста трудна задача при затварянето на заведенията за хранене. При хранене да се сяда по двама на маса. Стриктно да се спазва въведения сменен режим. При пушене да се спазва необходимата дистанция, която се задава от Националния щаб (в момента вече е минимум 2 метра).

Хигиена и дезинфекция на помещенията

Във всички стаи, зали и помещения на обектите стриктно да се спазват следните строги хигиенни правила:

 • Дезинфекцирайте подовете с концентрирана белина най-малко два пъти дневно: сутрин преди започване на работния ден и в средата му;
 • Да се обработват плоскостите с дезинфектант – ежедневно;
 • На всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява свеж въздух;
 • Редовно да се извършва почистване на дръжки, парапети и други контактни повърхности, най-малко два пъти на ден;
 • Задължително използване на необходимите лични предпазни средства при почистване и дезинфекция

Хигиена и дезинфекция обща

Да се извършва ежедневна дезинфекция на моторните превозни средства.

Служителите да използват маски за еднократна или многократна употреба при посещения на обществени сгради, участие в срещи, комисии, заседания и други.

Напомняйте на служителите си редовно да мият и дезинфекцират ръцете си. Трябва да се извършват проверки и осигуряване на миещи препарати в санитарните помещения. Да се извършва редовно миене на ръцете с топла вода и сапун. Ако това е невъзможно да се използват кърпички или дезинфектанти на спиртна основа. Да се избягват контакти между ръцете, устата, очите и ушите.

По възможност – раздаване на предпазни маски на посетители при влизането им в обектите. На излизане – изхвърляне на маските в специално предвидени за целта кошове.

В хранителните комплекси да се предлагат само храни, които са преминали термична обработка.

Задължителни мерки

Провеждане на извънреден инструктаж на служителите във връзка с мерките, които сте предприели.

Изготвяне на оценка на риска за ограничаване на рисковете от заразяване с Коронавирус и неговото разпространение. Не забравяйте да я съгласувате с: представителя на работещите – заместник председателя на Комитета по условия на труд, синдикалните организации, ако имате такива (направете го нищо, че не е задължително) и обслужващата ви служба по трудова медицина (не забравяйте, че това е ваше задължение, а СТМ само Ви консултира). Очаквайте съвсем скоро тук нашата оценка на риска 🙂

Материали

Материал, който трябва да се прочете задължително: Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Тази публикация ще се подновява и допълва при необходимост, а такава ще има със сигурност.

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: