Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска част от изготвената от нас примерна оценка на риска – Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

 

РАБОТНО МЯСТОВсички обекти на Фирма ХХХ ХХХ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДАНормиран 8 часов работен ден с 30 мин. почивка за хранене и / или 12 часов сменен режим на работа (по график) , с  почивка за хранене, съгласно Кодекса на труда.
ИЗЛОЖЕНИ НА ОПАСНОСТИТЕ ЛИЦАПерсонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите – целия персонал на Фирма ХХХ ХХХ

Външни лица изложени на опасностите –  всички посетители на административните сгради, работни площадки и други обекти

Лица, нуждаещи се от специална закрила:

възрастни хора и тези със съпътстващи заболявания (например артериална хипертония, сърдечни заболявания, диабет, чернодробни заболявания и респираторни заболявания)

 

 

Идентифицирани опасности при работаВероятност от възникване (В)Експозиция (Е)Тежест на вредата (Т)Риск

(В х Е х Т)

Степен на рискаПредприети мерки
12345678
                          1.

ЗАРАЗА ОТ КОРОНАВИРУС  тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок

3,010,03,090,0 

3

Сравнително висок

* Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата;

* Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.;

* Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали;

* Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в дружеството, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж;

* Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт;

* Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите;

* Определен е ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли;

* Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.

* Разработване на специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител;

* Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства.

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с провеждането на инструктаж:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Материали

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: