Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП, указания за изпълнението и полезни материали.

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП

Здравейте тук ще се опитаме да Ви дадем полезни и практични насоки за изпълнение на заповедта на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Общо взето по всички теми има материали и сме публикували указания на сайта ни. Сега само ще ви дадем линкове към публикациите ни, където ще намерите указания. Публикуваме цялата заповед и за всяка една точка ще копираме линк с указания или ще дадем такива. За да няма объркване нашите линкове и указания ще ги публикуваме с наклонен шрифт, а отделно ще качим и цялата заповед във формат pdf.

ЗАПОВЕД № от РД 01-219 2020 год.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

Тук е добре да се запознаете с тази наша публикация – Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

Точно по темата от практиката:

Коронавирус COVID 19 инструктаж на служителите

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Добре е да прочетете и тези публикации:

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно – спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата,
определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.

Тук е хубаво наистина да се обръща внимание на тази точка и помещенията да се проветряват най-малко на два часа.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността – защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

За точки от 2 до 9 имаме две публикации, които са точно по темата от практиката:

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Коронавирус COVID 19 план за действие

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители.

За тази точка се запознайте с тези наши публикации за Комитет и Група по условия на труд

КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ

СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТ ИЛИ ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД КУТ / ГУТ

Според мен е задължително да се осъществяват и непрекъснати консултации със синдикалните организации във фирмата (дано да имате такива, защото точно в тези моменти се вижда колко са полезни и колко много работа вършат).

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МИНИСТЪР:
ДЕНИЦА САЧЕВА

Тук може да свалите цялата заповед Zapoved 10

Добре е да се запознаете и с материалите ни свързани с оценка на риска за Коронавирус COVID 19:

Коронавирус COVID 19 оценка на риска

Коронавирус COVID 19 карта за оценка на риска

Коронавирус COVID 19 заповед на МТСП – Личен опит

Уверявам Ви от личен опит, че тези мерки може да се изпълняват на практика. Колкото и да са строги на пръв поглед мерките, ние в нашата фирма ги изпълняваме от 10 март 2020 година. Въвеждаме ги и ги спазваме стриктно без изключения във всички наши обекти в цяла България. Разбира се аз имам късмета и удоволствието да разчитам и на високо квалифициран лекар от обслужващата ни служба по трудова медицина СТМ. С него сме в постоянен контакт и непрекъснато подобряваме нещата.

Само за сведение имаме повече от шест редакции на първоначалната ни заповед за намаляване и ограничаване разпространиението на Коронавирус COVID 19. Лично аз съм връщал няколко наши служители и външни посетители за висока температура и гипоподобна симптоматика. Започнахме с температура от 37,3. В последствие я смъкнахме до 37,0 градуса, заради грешката от 0,2 градуса в термометрите. В момента много служители лично благодарят за това което се прави за тях и оценяват услията ни. Работят и по-спокойни когато знаят, че има контрол на здравословното състояние.

ПОМНЕТЕ:

Ако няма сърдити, недоволни и мрънкащи, значи нещо не се прави както трябва и има компромиси от някой. Ние сме „инспектори“ и по принцип сме недолюбвани от останалите ни колеги. Труда ни почти винаги е подценяван и омаловажаван с думите „Точно сега ли, имам си друга по-важна работа. Ще го направя по-късно, сега нямам време. Какво само ме занимаваш с тези писаници“ и други подобни. Правете инструктажите реално и запознавайте служителите с оценката им на риска, защото лесно може да се докаже, че всичко е „само на хартия“ без да се извършва реално. Това в даден момент може да се окаже с големи последици както за Работодателя така и за Вас.

Материали

Тук може да видите едно полезно и интересно видео със субтитри Песен за миене на ръцете и за COVID-19

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на zbutinfo@gmail.com

Не забравяйте да се абонирате за новите ни публикации и материали!

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории:

Благодаря на моите партньори от УЕБСТЕЙШЪН ООД, които са една от най-добрата SEO агенция. Те ми помагат изключително много, за да може полезната информация да достига до Вас бързо и качествено без прекъсвания!