ИЗМЕРВАНЕ ФРС

Искате ли качествено измерване на ФРС – факторите на работната среда?За качествено измерване на ФРС, ние Ви препоръчваме да се обърнете към колегите ни отизмервания.com

измерване на ФРС

Измерване на ФРС

Колегите предлагат измерване на ФРС на задължителните за контрол параметри:

  • Измерване стойностите на микроклимат с трите му параметъра: температура, относителна влажност и скорост на въздушния поток;
  • Измерване на изкуствено осветление на работните места в тъмната част на деня;
  • Измерване на работните места, свързани с експозиция на шум и шумови нива и честоти;
  • Измерване на прах и прахови емисии изпускани във въздуха;
  • Измерване на климатични инсталации – обхват на контрола по параметър: температура на въздуха, относителна влажност на въздуха;
  • Измерване на вентилационни инсталации – обхват на контрола по параметър: скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.

Издават се протоколи за обекта или работното място.

Измерване на ФРС се извършва с уреди от най-висок клас, които са калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания и отговарят на всички нормативни изисквания в Република България.

Цените на предлаганите услуги – измерване на ФРС са изключително добри, като това се дължи на факта, че колегите не са си поставили като основна цел печалбата, както повечето акредитирани органи за контрол и/или служби по трудова медицина. Тяхната основна цел е да се извърши наистина реално и качествено измерване на ФРС факторите на работната среда с препоръки и съвети за отстраняване на слабостите и пропуските. Реалното измерване на ФРС е в основата на изготвянето на коректната оценка на риска, което е едно от основните задължения на всеки Работодател.

Много често службите по трудова медицина предлагат измерване на ФРС, което е „по поръчка на клиента, който плаща“. От такива измервания няма полза никой и никога не забравяйте, че службите по трудова медицина са само консултанти в изготвянето на оценката на риска. Отговорността е изцяло на Работодател.

За допълнителна информация, препоръки или консултации, моля пишете ни!