Изменение на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Изменение на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Измененията са публикувани в брой първи на Държавен вестник от 3 януари 2017 година

В началаото на 2017 година се публикуваха измененията на Наредба Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Измененията са прекалено много и са във всяка глава от Наредбата.

Очаквайте скоро анализ за промените от нашите специалисти тук

Може да изтеглите Наредбата с измененията