ЗАЩИТА ОТ ШУМ, УЛТРА И ИНФРАЗВУК

Полезна статия за защита от шум, ултразвук и инфразвук!

ЗАЩИТА ОТ ШУМ, УЛТРАЗВУК И ИНФРАЗВУК                                                                        

ВИДОВЕ ШУМ И ИЗТОЧНИЦИ

При работа на машинно и техническо оборудване се получават механични колебания. Тези колебания се предават по въздуха под формата на въздушен шум. Освен това по механичната конструкция и чрез сградата те се разпространяват лесно по твърди тела под формата на структурен шум, който се излъчва във въздуха и в съседни помещения.

Механичен шум

Основната честота на шума е равна на честотата на въртене на двигателя, освен това всички движещи се или вибриращи детайли имат собствени, в много случаи резонансни честоти и по този начин се извършва шум в широк спектър. Така се създава най-разпространения механичен шум.

Аеродинамичния шум

се създава при изтичане на сгъстен въздух при различни отвори.

Хидравличния шум

се създава при движение на течности по тръбопроводи.

Електромагнитен шум

се създава от електромагнитни устройства. Той се дължи най-вече на т.нар. магнитно степционен ефект. Създава се от лошо закрепени или не добре импрегнирани електропроводи и бобини, а също така на магнитни детайли, разположени над полето на разсейване.

Продължителното действие на шума и недостатъчната почивка намаляват необратимо слуха и водят до проблеми в сърдечно съдовата система. Най–общо шума намалява води до бърза умора, увеличава злополуките и намалява производителността и работоспособността. Шума има така наречения кумулативен ефект (действието му върху нервната система се натрупва и засилва след време).

Възстановяването на слуха след шумово въздействие е бавно (например при действие на шум със 120 dB за действие за 1 час, остротата на слуха се възстановява след 5 часа). Влиянието на шума върху организма се изразява по два начина – активно влияние (изразяващо се в загуба на слуха) и пасивно влияние (изразяващо се в обратимо или необратимо отслабване на остротата на слуха).

Най-много се засяга прага на чуването, който се повишава от няколко dB до десетки  dB. Причина за това е адаптацията на слуха, защитна реакция на централната нервна система. Високочестотните звукове се отразяват по-вредно. Освен това дискретния шум, който е на импулси също е по-вреден, а внезапния шум е най-вреден за психиката, защото създава стрес. Комбинацията на шума с други вредни фактори (например висока температура) води до хипертонична болест.

За качествено измерване на шум, Ви препоръчваме да се обърнете към колегите ни от измерванешум.com

Защита от шум
Защита от шум

ЗАЩИТА ОТ ШУМ

Защитните мерки срещу шума са следните видове:

Потискане на шума в източниците:

най-добре е това да се прави още на етапа на проектиране на машините и технологията. В това отношения редица мерки намаляват шума. Например замяна на ударни с безударни действи (коване с пресоване); замяна на възвратно постъпателните с въртеливи движения; замяна на търкалящи лагери с плъзгащи; използване  на детайли с обтeкаема форма за въздух; използване на нови неметални конструкционни материали (капронови и текстолитови зъбни колела; материали изработени от карбонови нишки). Много важно е статичното и динамичното балансиране на въртящите се части. Освен това са недопустими изкривяванията и луфтовете при монтажа. Всички триещи се или ударно натоварени детайли задължително се смазват. Износените детайли се подменят с нови.

Електромагнитния шум се намалява с намаляване на разсеяния магнитен поток и на близко приложените магнитни детайли. Той се намалява още с намаляване на индукцията в магнитопроводите и със заливане с компалт или епоксидна смола.

Защита от шум чрез предотвратяване на разпространението на шума:

разпространението на шума се намалява главно по 2 начина: чрез звуко поглъщане и звукоотразяване. Звукопоглъщащите прегради се правят или като еластични панели или като облицовачни порести материали. Звуковата енергия се превръща в топлина от триенето в тесните пори на материалите или от вътрешното триене на материала в еластичните панели. Звукоотразяването отслабва шума главно чрез отразяване от гладка повърхност. Подобно действие имат стъклата или още гладки метални, дървени повърхности. Материалите които най-добре осигуряват защита от шум чпрез поглъщане на шума са минерална вата, гума, корк, влакнести текситилни материали, дървесно влакнести плоскости, дунапрен и други. Зад светлоотразяващата повърхност винаги е добре да се постави звукопоглъщаща материя. Звука почти не се отслабва (дори може да се усили) при настъпване на магнитен резонанс при определена честота на звука.

Защита от шум чрез строителни и организационни мерки:

избор на подходяща площадка на сградата със силен шум; подходящо разстояни на шумната сграда от останалите; подходящо разполагане и отдалечаване на шумните помещения, особено от помещенията, където се извършва сериозна умствена дейност. Поглъщането на шума в самото помещение най-малко с подходящи подови покрития (мокет или килими) и с плътни дървета или покритие на прозорците. Стените да се облицоват с порести текстилни материали за премахване на шума. Външния шум се отслабва основно с прозорци. Единичното стъкло отслабва с 20 dB, стъклопакети с 2 стъкла до 30 dB, стъклопакети с 3 стъкла – 35 dB. Вратите намаляват шума в порядъка на 15-20 dB, при това е много важно да бъдат добре уплътнени и да имат праг, защото всеки отвор пропуска шум.

Защита от шум чрез използване на лични защитни средства:

когато шума не може да се намали се прилагат следните лични защитни средства:

  • антифони (тапи за уши) – правят се от гъбеста материя, от памук с маслена или восъчна импрегнация или от еластични пластици. Те отслабват шума от 5 до 30 dB в зависимост от честотата;
  • наушници – те отслабват шума от 10 до 35 dB зависимост от честотата.

При много силен шум (над 100 dB) защита от шум с антифоните и наушниците не е ефективна, защото шума прониква до вътрешното ухо чрез костите на черепа. В този случай за защита от шум се препоръчва използването на – защита от шум чрез шумозащитни каски или шлемофони подобни на летците. В тях има вградени наушници. Отслабването на шума е от 20 до 40 dB.

ЗАЩИТА ОТ УЛТРАЗВУК (ЗВУК С ЧЕСТОТА НАД 20 kHz)

В промишлеността ултразвука се използва при механична обработка на твърди и трошливи материали, при заварки на пластмаси и други. В медицината се използва за диагностика (ехография), за нагревки, разбиване на камъни в бъбреците и за други цели. В хранителната промишленост намира приложение за миене, дизенфекция, екстракция и за други цели. В промишлеността се използва за ултразвукова дефектоскопия.

Ултразвукът излъчва в широк спектър честоти от 20 до 70 kHz с ниво до 120 dBА. Интересно е, че ултразвука много бързо затихва във въздуха, а добре се разпространява в твърди и течни среди. В течности ултразвука предизвиква явлението кавитация (студено кипене, поради образуващите се фини мехурчета от газови примеси, като се създават високи налягания водещи до разрушаване на твърдите тела на границата с течността). Ултразвука предизвиква също коагулация и ускорява химичните реакции.  Слабият ултразвук предизвиква само топлинен ефект и се прилага за нагревки във физиотерапията. Силният ултразвук създава умора, слабост, болки в ушите, болки в главата  (главоболие), разстройва на пулса и съня.

Защитата от ултразвука става по същите начини, както от шума с едно важно допълнение – изключително важно е да се избягва прекият контакт с ултразвуковото оборудване (колебаещата се среда), като манипулациите се извършват при изключен генератор или се използват специални еластични и антивибрационни ръкохватки (ръкавици) по време на работа. За защита от ултразвука при липса на директен контакт са достатъчни най-често няколко сантиметра въздух.

ЗАЩИТА ОТ ИНФРАЗВУК (ЗВУК С ЧЕСТОТА ПОД 16 Hz)

Източници са дизел генераторите, вентилаторите, всички бавноходни машини, транспортните средства, океана, земетресенията и изстрелването на ракети.

Слабия инфразвук действа на вътрешното ухо и предизвиква нещо като морска болест и нервна умора. Силния инфразвук може да има гибелно действие, ако е над 120 dB , защото от резонанс при честота от 6 до 9 Hz може да се разрушат вътрешните органи или алвеолите (фините мехурчести тъкани на  белият дроб), затруднява се кръвообращението и даже може да спре сърцето. При средни мощности се разстройват главно храносмилателните органи от обща слабост до парализи. Може също така да се предизвика слепота.

Защитата от инфразвук е много трудна, тъй като той почти не се поглъща от каквито и да е прегради. Единственото нещо, което може да се препоръча е да се използват във всички случаи, когато е възможно бързоходни машини.

Често пъти източниците на шум излъчват още ултразвук, инфразвук и са източник и на вибрации. В тези случаи защитата трябва да се извършва комплексно.

Още полезни публикации свързани с шум, може да видите в категория:

Очаквайте и следващите ни публикации!