Защита от шум с антифони

Защита от шум с антифони полезна и практична публикация от екипа на zbutinfo.com

Защита от шум с антифони

Защита от шум с антифони
Защита от шум с антифони

Работодателят ми дава антифони, но дали съм защитен?

Редовните читатели на ZBUTINFO.COM са информирани, че работата в условия на наднормен шум може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Дали всяко измерване на шум е извършено според нормативните изисквания?

Увреждания могат да настъпят дори и при кратковременно излагане на силно шумово въздействие. Изследванията показват, че безопасното време за пребиваване без защита в среда с шум силно се влияе от шумовото ниво. При това зависимостта време / децибели е непропорционална, видно от следната графика:

Безопасното време за пребиваване без защита в среда с шум
Безопасното време за пребиваване без защита в среда с шум

Защита от шум с антифони – Нека припомним

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум регламентира граничните стойности на експозиция (излагане на шумово въздействие) и стойностите на експозиция за предприемане на действие, като се вземат под внимание дневните нива на експозиция на шум.

Тези стойности са:

  1. гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB (А) и ppeak = 200 Pa, съответно 140 dB (С);
  2. горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB (А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB (С);
  3. долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB (А) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).

Когато проведените измервания покажат превишаване на стойностите по т. 3, работодателят трябва да закупи и предостави на работещите индивидуални средства за защита на слуха (т.н. антифони).

Ако шумът превишава стойностите по т. 2, антифоните задължително трябва да се ползват. Стойностите по т. 1 се изчисляват с отчитане на защитата, осигурена от антифоните.

Защита от шум с антифони – Проблеми пред работодателя

Ясно е, че ако измерванията показват наднормени стойности на шум, трябва да се закупят антифони. Но какви? Обикновено секциите за защита на слуха в специализираните магазини за лични предпазни средства изглеждат така:

Видове антифони
Видове антифони

Изборът е основно между вътрешни антифони (т.н. тапи за уши) и външни антифони (за самостоятелно ползване или съвместно с други ЛПС).

И едните, и другите имат предимства и недостатъци:

тапите за уши

са леки, не създават проблеми при работа в труднодостъпни места, евтини са и не пречат при ползване заедно с други ЛПС, но правилното им поставяне е от особено значение за осигуряване на ефективно предпазване;

външните антифони

обикновено са с по-високо ниво на защита, контролът от страна на ръководството за ползването им е по-лесен, но може да са проблемни при работа в тесни пространства или в среда с висока температура (водещо до изпотяване / спарване на ушните миди), не са универсални при работа с други ЛПС (необходим е избор на специални модели, ако ще се ползват заедно с каска или лицев щит)…

Удобството при работа е само едната страна при избора на антифони. От особено значение е правилният им подбор в зависимост от характеристиките (и най-вече честотният диапазон) на шума.

Средната стойност на заглушаване (т.н. SNR)

не бива да ни подвежда при работа в специфични условия (например при нискочестотен шум).

В таблицата по-долу са дадени стойностите на заглушаване за широко предлаган модел външни антифони. Тук SNR = 25 dB, но при ниски честоти защитата е много по-малка (в случая около 12,2 dB при 250 Hz).

Стойности на заглушаване на външни антифони
Стойности на заглушаване на външни антифони

Често се задава въпросът не е ли по-добре да закупим антифони с възможно най-голямата стойност на заглушаване. Уви, тук правилото „колкото повече, толкова повече“ не важи. Прекаленото заглушаване нарушава комуникацията между персонала и определено ще се наложи да снемем антифоните, за да чуем какво ни казва колегата (в аварийни ситуации това може да бъде фатално). А снемането им, дори и за минутка, рязко намалява ефекта от ползването на ЛПС за защита на слуха. Ако се предпазваме с антифони, чиято SNR = 25 dB, то от приложената таблица се вижда как се снижава общата защита:

Степен на защита на антифоните
Степен на защита на антифоните

Защита от шум с антифони – Проблеми пред работещия

Ако оставим настрана субективния фактор („Тези антифони ме дразнят, може и без тях –  шумът не ми пречи“), работещият трябва да знае как правилно да ползва предоставените му средства за защита. Т.е. трябва да бъде обучен, защото ползването на антифони също има специфики, които не са за пренебрегване. (Да не забравяме, че НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ни задължава да провеждаме такива обучения).

Как правилно да поставяме външните антифони?

Независимо дали са закрепени на самостоятелна скоба, или са допълнение към каската, правилата са следните:

  1. Поставете антифоните и ги наместете равномерно така, че да покрият външното ухо (т.н. ушна мида).
  2. Притиснете и отпуснете чашките на антифоните неколкократно. Не трябва да усещате разлика в звуковото възприятие. Ако такова има, отново наместете чашките, като проверите за наличие на коса между тях и ухото.
  3. Периодично проверявайте състоянието на антифоните и меките им възглавнички. При наличие на захабяване, напуквания и други дефекти захабените части или целите антифони се подменят.

 

Правилно поставяне на външни антифони
Правилно поставяне на външни антифони

Правилно поставяне на вътрешни антифони.

Тук простото „натъпкване“ на мекото цилиндърче в ухото няма да ни защити. Неслучайно модерните външни антифони са изработени от материал, който за известно време запазва формата си след притискане. Необходимо е да се спазва следната последователност:

  1. Хванете вътрешния антифон и с леко притискане го завъртете неколкократно между пръстите си по надлъжната му ос до получаване на тънък цилиндър. При това не се допуска смачкване и образуване на гънки.
  2. С другата си ръка хванете върха на ушната мида и я изтеглете леко нагоре. Така улеснявате достъпа до ушния канал. След това вкарайте деформирания антифон в канала до изравняване на външния му край с вохда на канала.
  3. Изчакайте 20-30 секунди за възстановяване на формата на антифона, след което неколкократно притиснете и отпуснете с дланите си ушната мида. Не трябва да усещате разлика в звуковото възприятие. Ако такова има, трябва да извадите антифоните и да ги поставите отново.
  4. Изваждайте антифоните бавно и внимателно чрез въртеливо движение. Бързото изваждане може да разрани канала.
Правилно поставяне на вътрешни антифони
Правилно поставяне на вътрешни антифони

И за десерт – можете ли да определите кой от работещите е поставил правилно вътрешните антифони?

Кой вътрешен антифон е поставен правилно
Кой вътрешен антифон е поставен правилно

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории:

Очаквайте и следващите ни публикации в любимия ви сайт ZBUTINFO.COM !