ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ

Полезна статия за естетично работно място и как да го постигнем, въпреки задачите и липсата на време.

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО

 

Естетично работно място
Естетично работно място

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО – ОСНОВНА ЦЕЛ

Основна цел на естетизирането на промишления интериор е да се повиши работоспособността, а оттам и производителността на труда. Работоспособността се повишава по два начина: чрез пряко интензифициране на работните усилия или чрез противодействие и намаляване на умората.

Вече на всеки е ясно, че ние прекарваме по-голямата част от деня си на работното място. Това ни кара все повече и повече да подобряваме условията, да добавяме така наречените „екстри“ като: климатици, щори, диспенсери за вода, пречиствателни станции за въздух и вода и още и още и още. Освен всичко това има и много детайли, които първоначално не са видими, но оказват огромно влияние на:

 • настроението ни;
 • желанието ни за работа;
 • продуктивността;
 • колектива във фирмата;
 • и много други

В тази публикация ще разгледаме някои от тях:

 • ролята на цветовете;
 • схеми на цветово решение;
 • психично въздействие

Всички сме гледали американските филми за огромните компании в Ню Йорк. Там всеки се бори със зъби и нокти за ъглов офис. Този офис предоставя освен изключителната гледка в няколко посоки означава, че той е преуспял и високо ценен. Освен това, колкото е по-високо офиса му, токлова е по-високо в йерархията на фирмата.

Какво означава дадена фирма да има висока степен на удовлетвореност на служителите си? За добрия мениджър означава повече, отколкото можете да си представите. Има редица анализи, които са установили, че фирмите с щастливи и отдадени на работата си служители имат оборот, който е поне четири пъти по-голям от фирмите с проблеми. Също така удовлетворението на клиентите на тези фирми е с високо ниво от поне 90 процента.

Но как може да се създаде такава компания, колко ще струва това и ще се възвърнат ли инвестициите.

От списание Форчън всяка година обявяват ежегодния си списък на най-добрите работодатели в света. Компаниите се оценяват по фактори като заплащане, екстри на работното място и откриване на потенциални свободни позиции. В последните години традиционно в топ списъка влизат и четири добре познати представители на IT бранша – Google, Cisco, Adobe и Microsoft. Тези компании се класират неизменно в топ 50, а безспорен лидер в последните години е Google.

Google печели това признание най-вече заради глезотиите, които осигурява на персонала си. Сред тях влизат фитнес на работното място и забавачка.

От Cisco пък са в класацията най-вече заради целодневната грижа за децата на персонала. Няколко професионални забавачки се занимават с над 800 отрочета на наемниците на компанията.

Adobe са се отличили с внимание към двойките от един пол, които споделят и работното си място.

Що се отнася до Microsoft – техните основни „екстри“ за служители им са пълната здравна застраховка и фитнеса, които осигуряват на подопечните си.

Но сега е време да се върнем в България и действителността и да видим какво реално може да направим за да имаме естетично работно място.

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО – РОЛЯТА НА ЦВЕТОВЕТЕ

Прякото интензифициране на работните усилия се свързва преди всичко със създаването на положителни емоционални състояния у работниците. Те от своя страна са резултат на интереса към работното място и работната среда и други фактори. За създаване на положителни емоционални състояния се използват психологичните стойности на цветовете и съчетанията им, подходящото озвучаване и възможностите за автоматизиране на някои работни движения.

Умората се намалява чрез противодействие на производствените фактори шум, прах, миризми, влага, студ и топлина. Всъщност това деление е условно, тъй като мерките за интензифициране на работните усилия действат едновременно и за намаляване на умората и обратно.

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО – СХЕМИ НА ЦВЕТОВО РЕШЕНИЕ

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО СХЕМА НА ЦВЕТОВЕТЕ
ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО СХЕМА НА ЦВЕТОВЕТЕ

При разработката на цветовото решение на обзавеждането и на техническите средства на работните места трябва да се реализират функционалните и художествените задачи за използването на цветовете в производствената среда. Създаването на схемите на цветовото решение и изборът на цвета на покритията трябва да се осъществяват въз основа на:

 • съответствието на цвета на технологическия процес, условията на експлоатация и обслужване;
 • оптимизиране на зрителните натоварвания и на условията на възприемане на обектите и тяхното различаване;
 • осигуряване на най-малка опасност от злополуки и изключване на вредните психологични и физиологични въздействия на трудовия процес;
 • оптимизиране на емоционалното съдържание на трудовия процес;
 • постигане на съответствие между цвета и обемно-пространствената структура, тектониката, габаритните размери и пластиката на външната форма на изделията;
 • естетична изразителност и хармоничност на цветовите решения с оглед оптимизирането на цветовия климат на околната среда;
 • съответствие между цвета на изделието, знаците, комуникациите и др. и изискванията за осигуряване на определено равнище на информативност и ориентация на работното място, тоест използване на ролята на цвета като източник на информация и фактор за психологичен комфорт. Последователното съпоставяне на оттенъците на определен цвят се нарича гама.

ЕСТЕТИЧНО РАБОТНО МЯСТО – ПСИХИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Дължината на гамата е произволна и може да включва всички или части от оттенъците. Едно от най-характерните свойства на цветовете и комбинациите им, използвани при цветооформянето на промишлените интериори е способността им да въздействат върху психичните процеси и да предизвикват у човека различни психични състояния. Някои от цветовете възбуждат, други успокояват. Топлите жълти, оранжеви и червени цветове действат активно, стимулиращо, а хладните синкави и зеленикави цветове – пасивно, успокояващо. Дружелюбните жълти и оранжеви тонове създават бодро и жизнерадостно настроение, а хладните сиви цветове демобилизират, отпускат, предизвикват скука и еднообразие.

Интересно е съответствието на психологичните и цветните стойности, което особено проличава при сравнения, свързани с цветния кръг, показан на фигурата. Жълтото – светъл, ясен и жив цвят, контрастира със синьото – тихо, сериозно и пасивно, което в по-тъмен тон говори за дълбочина, а в по-светъл тон действа хладно и въздушно. Слънчевото топло и празнично оранжево се противопоставя като тон на пасивното синьозелено, което и психически действа затворено и студено. Зеленото като преход от жълтото към синьо е тихо, примирително и успокоява възбудата. Между пламтящото червено и студеното синьо стои виолетовото – благородно и тържествено. Като негов контраст действа веселото, живо и радостно жълтозелено.

Може да видите и другите ни публикации с полезни съвети, които са публикувани в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!