ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ – ОПАСНОСТИ

Полезна статия за опасностите от излагане на екстремални температури!

ОПАСНОСТ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ

При необходимост от качествени консултации за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) във Вашата фирма, може да се обърнете към нашите експерти. Те са част от нашия екип и имат възможност да посетят всеки един Работодател в Република България. Да извършат оглед на място, консултация и всичко свързано със здравословните и безопасни условия на труд. Могат да сключат договор и да изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве. Имат възможност да внедрят и Система за управление на здравето и безопасността при работа СУЗБР. Могат да подготвят всяка една фирма за сертифициране на внедрената от тях СУЗБР, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

Изготвят индивидуално за всяка фирма и дейност всички документи свързани със здравословните и безопасни условия на труд:

 • заповеди;
 • правилници;
 • инструкции;
 • оценки на риска;
 • наръчници за системи за управление на здравословните и безопасни условия на работа;
 • политика по здраве и безопасност;
 • анкети и анализи;
 • списъци на лични предпазни средства ЛПС;
 • консултация за избор на колективни средства за защита;
 • документи за кандидатсване за финансирана с проектни предложения за здравословни и безопасни условия на труд;
 • управление на спечелени проекти;
 • други.

ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Критична температура – Това са стойностите на долната и горната граница на диапазона на температурата, наречена зона на комфорта, тоест тези стойности на температурата на обкръжаващата среда, при който се запазва оптималния топлинен баланс на човешкото тяло.

Нормалната телесна температура при човек е около 37°С. Въпреки относителното постоянство на телесната температура при човека все пак може нейните границите и да се променят, без да настъпят необратими увреждания в организма. Като горна граница обикновено се счита 41°С, въпреки че при спортисти е наблюдава и температура от 42°С. За долна граница се приема температура от 35°С, но при плувци в студена вода е регистрирана стойност дори 32.2°С, без да са наблюдавани последствия за организма.

Зад пределите на критичните стойности на температурата на обкръжаващата среда у човека настъпва усещане за дискомфорт. Температурите над 42°С могат да доведат до топлинен удар, а температурите под 35°С  – до хипотермия. Симптомите на леката хипотермия (36ºС ÷ 33,8ºС) са треперене, тревожност, премръзване на крайниците, загуба на чувствителност, непохватност, болка от студа. При средна хипотермия (33,8ºС ÷ 32,2ºС) симптомите са същите, като при леката хипотермия с разликата, че треперенето може да се усили или да спре. При тежка хипотермия (32,2ºС ÷ 27,8ºС) се наблюдава спиране или усилване на треперенето, объркване и загуба на разсъдък, неясен говор, притъпено съзнание, вкочанясване на мускулите. Съществува и критична хипотермия (<27,8ºС) при която имаме, неравно, леко дишане, забавен пулс, разширени зеници, вкочанено тяло,безсъзнание или смърт.

Терморегулацията на човешкия организъм – поддържането на постоянна температура на тялото около 37ºС, при различни стойности на температурата на обкръжаващата среда, протича по различен път.

екстремални температури
екстремални температури

Начините за охлаждане на тялото са:

 • конвекция – отдаване на топлина посредством циркулиращия въздух;
 • изпарение – преминаване на течност (потта) в пара;
 • лъчение – като всяко нагрято тяло, човекът също излъчва топлина.

Начините на затопляне на тялото са:

 • топлина от метаболизъм при разграждане на храната – увеличава се при физическа активност;
 • външна топлина – от слънцето, печка, затоплена стая и др.

Условията, влияещи върху отделянето на топлина са:

 • аклиматизация – биологически процес, чрез който човешкия организъм се приспособява към околната среда;
 • температура на въздуха – топлината отдава от по-топлите обекти към по-студените;
 • скорост на движение на въздуха – движещият се въздух ускорява изпаряването (охлаждането);
 • влажност на въздуха – влажният въздух затруднява изпарението;
 • облеклото – влияе на приемането и отделянето на топлина.

Начините за предпазване от критично високи температури са:

 • Аклиматизация – постепенно излагане на неблагоприятни климатични условия без резки температурни разлики. Особенно внимание да се обръща при използване на климатици, които правят големи температурни разлики.
 • Поддържане на нормално количество течности в организма – периодично приемане на течности при работа.Чувството за жажда не е индикатор за дехидратиране на организма. Тялото губи течности по-бързо, отколкото предполагаме. Алкохола е диуретик и допълнително дехидратира организма.
 • Подходящ хранителен режим – леки храни предимно плодове и зеленчуци, избягване на мазнини. Последните засилват процесите на метаболизъм и увеличават телесната температура. Да се приема храна по-често и на малки порции. Периодично приемане на течности.
 • Режим на труд и почивка – колкото е по-висока температурата, толкова по-често трябва да се прави почивка на хладно и сенчесто място – и обратното.
 • Леко, в светли тонове облекло – памучна, рехава материя, която не нарушава топлообмена и не задържа топлина, шапки с широка периферия. Да не се носят водозащитни облекла от промазани платове.

Начините за предпазване от критично ниски температури са:

 • Използване на студозащитно облекло;
 • Защита на главата, ръцете и краката;
 • Обучение на работещите – условия за настъпване, признаци, предпазване, първа долекарска помощ (едно от задълженията на обслужващата Ви служба по трудова медицина СТМ);
 • Режим на труд и почивка – периодични почивки на затоплено място;
 • Работа в най-топлата част на деня;
 • Недопускане на преумора и изтощение;
 • Консумиране на топли напитки, без кофеин;
 • Консумиране на топла, високо калорична храна.

Мерките, които могат да се предприемат за недопускане на излагането на екстремални температури са изолиране на зоните, монтиране на топлоизолационни прегради и екрани, използване на точните колективни средства за защита, използване на подходящи лични предпазни средства ЛПС, поставяне на знаци и табели, въвеждане на подходящ режим на труд и почивка, климатизирани помещения за възстановяване, провеждане на подходящи обучения и правилен инструктаж.

Още полезни статии по темата за екстремални температури на работното място, може да намерите в другите ни категории:

Надяваме се, че сме Ви интересни и полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!