АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

Полезна статия за аварийно осветление в промишлеността.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Аварийно осветление
Аварийно осветление

Ако имате нужда от консултация при изграждане на осветление във Вашата фирма посетете сайта на колегите експерти по осветеност! Те могат да Ви консултират за всичко свързано с осветеността. Разполагат с най-добрите експерти за измерване на осветеност. Всички техни измервания отговарят на нормативните изисквания. Извършват се със съвременни уреди с най-висока точност, които са калибрирани, съгласно нормативните изисквания на Република България. За всички извършени от тях измервания се издават протоколи с необходимите изчисления и посочени норми. При констатирани несъптветствия между измерените и нормативно изискваните стойности, се дават препоръки за отстраняването им. При тях може да си поръчате и всички необходими знаци, табели, стикери и осветителни тела, които са изработени съгласно действащите наредби. Могат да проектират, доставят и монтират Вашата система за аварийно осветление, която да отговаря на всички изисквания.

Имайте предвид, че системата Ви за аварийно осветление може да спаси животи.

Всички изисквания и необходимостта от задължително му въвеждане е продиктувано от редица инциденти, бедствия и злополуки, които са отнели хиляди или повече животи. Точно заради това не трябва да се правят никакви компросими и системата за аварийно осветление да се поддържа в пълна изправност – това е задължение на Работодателя или Собственика.

Всички решения за аварийното осветление трябва да отговарят на изискванията за високо качество и безопасност в съответствие със стандартите:

 • БДСEN 1838;
 • EN 60598-1;
 • EN 60598-2-22.

Както и да отговарят на различни приложими нормативни изисквания.

Съгласно стандарта EN 50172, за да се гарантира изправността на аварийното осветление, трябва да се провеждат тестове на осветителите веднъж месечно и на батериите им веднъж годишно.

Добре е Вашата система за аварийно осветление да бъде монтирана на места осигуряващи достъп и възможност за лесна поддръжка. В крак с новите тенденции и технологии за предпочитане е да се използват осветителни тела с LED или диоди, които са значително по издръжливи и енергоспестяващи.

Основното предназначение на аварийното осветление е да осигури безопасно напускане на съответната сграда в случай на:

 • пожар;
 • земетресение;
 • опасност от отравяне;
 • наводнение;
 • други.

Именно затова, изграждането на системи за аварийно осветление е важна част от строителството и поддръжката на всички индустриални и обществени сгради. Типът, размерите, характеристиките, местоположението и захранването на осветителите, които могат да се използват във функцията на аварийно осветление на сградата, трябва да съответстват на съответните стандартизационни изисквания. Навсякъде в Европа готовите планове за реализацията на системите се одобряват от упълномощени за това органи.

Нито една новопостроена промишлена или обществена сграда не би могла да бъде пусната в действие, без да са изпълнени стандартизационните изисквания за изграждане на аварийното осветление. Разбира се, изборът на аварийно осветление е и вероятно ще продължи да бъде правен на базата на особеностите на сградата и възможностите и желанията на клиента.

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Функцията на аварийното осветление е да възстанови осветяването в сградата при цялостно или частично отпадане на основното захранване поради неизправности.

Европейската стандартизационна база указва:

 • продължителността и силата на светене;
 • разстоянието и взаимното разположение между отделните осветители’
 • времената за работа в авариен режим;
 • други характеристики.

Монтирането на системи за аварийно осветление е особено важно в производства, в които съществуват потенциални условия за възникване на:

 • взривове;
 • пожари;
 • отравяне на хора;
 • други опасности.

Не по-малко съществено е изграждането на аварийно осветление в производства, в които поради спиране на мрежовото електрозахранване се създават условия за нарушаване на нормалния производствен цикъл. Аварийно осветление трябва да се монтира и в производствени цехове, в които е недопустимо прекратяването на работния процес. В обекти като диспечерски станции, операторски зали, пунктове за управление на различни технологични процеси оптималното проектиране, изпълнение и поддържане на системата за аварийно осветление също е от приоритетно значение.

В обществения сектор изграждането на системи за аварийно осветление е не по-малко важно. Особено в обекти, в които частичното и особено цялостното електрозахранване би могло да доведе до сериозни нарушения в работата. Например, болнични заведения – операционни и реанимационни отделения, както и детски заведения. На закрити места, където се наблюдава струпване на много хора, например стадиони или концертни зали аварийното осветление също е от съществено значение.

Минималната осветеност в случай на необходимост от авариен режим е 5% от нормираната осветеност на повърхността при основно захранване.

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СВЕТЕНЕ

Важна характеристика на аварийното осветление е продължителността им на светене. Тя е различна в зависимост от конкретното приложение на осветителите. За да се осигури оптимална работа на системите, европейската стандартизационна база регламентира и тестовите мероприятия, свързани с проверка на изправността им.

Когато се говори за системи за аварийното осветление, следва да се има предвид, че съвременните технически решения са много повече от отделни осветители със съответстваща на изискванията осветеност, местоположение и продължителност на светене. Съвременните схващания за аварийно осветление включват изграждането на комплексни системи с възможности, далеч надхвърлящи предшествениците им отпреди десетилетие. Препоръчителни интензивности на осветление в работния обсег:

 • изисквания към свързаната със зрението задача;
 • сигурност;
 • психо-физиологически аспекти като зрителен комфорт и добро настроение;
 • икономичност;
 • практически опит.

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Стойността на интензивността на осветлението може да се степенува съобразно pr EN 12 665, ако зрителните условия се отклоняват от нормалните допуски. Интензивността на осветлението трябва да се увеличи в следните случаи:

 • когато зрителната задача показва необичайно ниски контрасти;
 • когато свързаната със зрението задача е особено претенциозна;
 • когато последиците от грешки на зрението са твърде скъпи;
 • когато точността и високата производителност са от голямо значение;
 • когато зрителните способности на работещото лице са под средните.

Минималните стойности на постоянно заети работни места и зони не бива да бъдат по-ниски от 200 лукса.

Още полезна информация за осветеността и полезни съвети може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!